Sistem

 Özel Kayra Yabancı Dil Kursu,

Uluslararası saygınlığa ve geçerliliğe sahip Oxford ve Cambridge üniversitelerinin
dil eğitim sistemini esas almıştır. Bu sisteme göre İngilizce ; Elementary, Pre-intermediate, Intermediate, Upper-intermediate ve Advanced olmak üzere 5  temel seviye ve sonrasında TOEFL, “Business Class” “Sektörel İş İngilizcesi” gibi özel programlardan oluşan yapıda eğitim verilmektedir.
Grammer ağırlıklı başlangıç seviyelerinde en iyi Türk öğretmenler, konuşma ağırlıklı ileri seviyelerde ise ana dili İngilizce olan yabancı öğretmenler görev yapmaktadır.  Eğitimde, dinleme – anlama – konuşma – okuma – yazma – dilbilgisi ve görsel nitelikli aktiviteler bir bütünlük içerisinde verilir.
Genel İngilizce eğitimlerinde her seviye 90 saatte tamamlanmaktadır. Her 4 üniteden sonra
yapılan quizlerle sınıfın ve bireylerin eksikleri belirlenip, eksikler ek veya telafi derslerle tamamlanır. Dolayısıyla seviyenin sonuna eksiksiz gelinmiş olunur. Buna rağmen bir üst seviyeye geçemeyen öğrencilere eğer devamsızlığı %10 dan dan fazla değil ise aynı seviye ücretsiz verilir.

Seviyeler (Kurlar) 

Verimli bir İngilizce eğitimi, seviyenize en uygun sınıflarda mümkündür. Özel Kayra Yabancı Dil Kursu  öğrencileri detaylı bir seviye sınavının ardından kendilerine en uygun sınıflara yerleştirilirler. Amerika ve İngiltere`nin ciddi dil okullarında olduğu gibi, okulumuzda da toplam 5 seviyeden oluşan Eğitim Sistemi uygulanır.  Beş seviyeyi tamamlayanlar, TOEFL derslerine devam edebilirler.
Her seviye 106 saatten oluşur. Seviye boyunca her bölümün sonunda sınav yapılır.

Özel Kayra Yabancı Dil Kursu, başarısız oldukları takdirde, devamsızlığı %10`u geçmeyen ve ödevlerini eksiksiz yapmış olan öğrencilere “ücretsiz eğitim hakkı” verir.

Öğretmen kadromuzun tamamı diplomalı ve sertifikalı Yabancı ve Türk öğretmenlerden oluşur. Öğretmenlerin özgeçmişleri titizlikle incelenir ve araştırılır. Ayrıca her şubede eğitim kalitesini arttırmaktan ve geliştirmekten sorumlu eğitim müdürleri bulunur. Sadece öğretmenlerin kaliteli olması, bir dil okulunun başarılı olması için yeterli değildir. Aynı zamanda Türk personelinin de özenle seçilmiş olması gerekir. Öğrencilerimizin tüm istek ve sorunları ile bire bir ilgilenilir. Çünkü bizim için en değerli referans mezun olan öğrencilerimizdir.

Ayrıcalıklarımız

 • Genel Avrupa Dil Standartları’na (CEFR) uyumlu eğitim verebilen dil okuludur.
 • Gerçek  Öğrenme Garantisi, eğitime devam etmeleri koşulu ile eğitim süreci sonunda hedeflerine ulaşacaklarını öğrencilerine garanti eder ve “Garanti Belgesi” ile belgeler.
 • Öğrenciler, başlangıç seviyeleri ne olursa olsun ihtiyaca göre belirlenen İngilizce programlarıyla sınıf açılmasını beklemeden, istedikleri zaman eğitimlerine başlarlar ve geniş pratik olanaklarıyla konuşarak İngilizce öğrenirler. Her öğrencinin öğrenme hızı, İngilizce seviyesi ve hedefi farklıdır. Özel Kayra Yabancı Dil Kursu’nun kişiselleştirilmiş metodu ile her katılımcı için kişiye özel bir program düzenlenir.
 • Öğrenci İngilizceyi dinleyerek, anlayarak, görerek ve konuşarak ezberlemeden (yapay olmayan ) doğal bir süreç olarak öğrenir.
 •  Özel Kayra Yabancı Dil Kursu eğitim modülü; aynı zamanda eğlencelidir çünkü her zaman farklı sorular ve durumlarla ve karakterlerle karşılaşır. Zaman zaman şarkılar ve oyunlar da oynana bilir ve bunun tamamı yabancı dil eğitimi kapsamı içindedir.
 •  Özel Kayra Yabancı Dil Kursu eğitim modülü, hemen hemen bütün yabancı dil öğrencilerinin büyük sorunu durumundaki aksan, diksiyon ve tonlama ile ilgili problemlerini de çözmeye yönelik donatılara sahiptir.
 • Kendi temponuzda öğrenim imkanı. Her insanın öğrenme hızı farklıdır. Bir sınıfa bağlı olarak eğitim aldığınızda, ilerlemeniz doğal olarak sınıf ortamına paralel olarak hızlı ve/veya yavaş olabilir. Oysa Özel Kayra Yabancı Dil Kursu’nun sunduğu sistemle her öğrenci kendi öğrenme hızı ve temposunda   eğitim alır.
 • Dünya devlerinin tercih ettiği bir sistemin güvenilirliğine eğitim verir.
 • Genel Avrupa Dil Standartları’na (CEFR) uyumlu eğitim verebilen dil okuludur.
 • Öğrenciler Özel Kayra Yabancı Dil Kursu merkezlerinde bulunan Eğitim Müdürü, Yabancı öğretmenler, Rehber öğretmenler ve Eğitim danışmalarından diledikleri zaman, diledikleri konuda destek alabilirler.
 • Pratik yapmaya uygun eğlenceli ve destekleyici ortam sağlar.
 •  İkinci bir dil edinme, tıpkı anadilimizi öğrendiğimiz gibi doğal bir süreçtir. Burada en önemli konu bulunduğunuz ortamın, size ikinci bir dil edinebileceğiniz kadar zengin pratik fırsatları ve olanakları sunar, aynı zamanda da bu olanakları çeşitlendirir.
 • Öğretmen merkezli ve ezbere dayalı sistem değil, öğrenci merkezlidir ve doğal öğrenme sürecini destekler.
 •  Özel Kayra Yabancı Dil Kursu merkezleri öğrencilere kapıdan girdikleri ilk andan itibaren tamamen İngilizce konuşulan bir ortam sunar. Öğrenciler bu ortamda hata yapma korkusu olmadan bir sohbet ortamında pratik yapabilirler. Ayrıca merkez içinde ve dışında yapılan sosyal aktiviteler ile ingilizce konuşma becerilerini keyifli ortamlarda geliştirirler. Tüm bu unsurlar dilin doğal ve içgüdüsel bir tarzda edinilmesini sağlar
 • Öğrenci eğitim modülünde ve öğretmen eşliğinde sürekli pratik yaparak ezberlemeden nöromotor öğrenme sürecini tamamlar.
 • Değişimin hızını teknolojik alt yapısı ve global dünyanın gelişim perspektifi İngilizcenin iletişim aracı olarak kullanılmasındaki farkındalığı oluşturur.
 • Bireylerin profesyonel eğitimlerle gelişim ve değişim sağlayarak, bireye değer katar.
 • Gerçek  Öğrenme Garantisi ile  Özel Kayra Yabancı Dil Kursu, öğrencilerine eğitime devam etmeleri koşulu ile eğitim süreci sonunda hedeflerine ulaşacaklarını garanti eder ve bunu  “Garanti Belgesi” ile belgeler.
 • Kurumsal yapısı ve hizmette mükemmeliyet prensibiyle ve eğitim modeli ile; Avrupa Dil Standartlarında eğitim verir.

Yaklaşım

Öğrenme; anlama ve anladığını kullanabilme becerisidir.

Öğrenmenin yenilenmiş tanımı gereği aktivitelere gereken önem verilmiştir. Aktivite organizasyonları, eğitime destek olmanın ötesinde eğitim sisteminin kendisini ifade etmektedir. Klasik örgün eğitimin bilinen sorunları aktivitelerle çözümleniş, İngilizce eğitim sürecine yeni bir bakış açısı getirilmiştir. Aktivitelere katılım öğrenme algısını pekiştirmekte ve deneyimsel bilgiyi hızlandırmaktadır. Kursiyerlerin, aktivitelere katılımları eğitim aldıkları seviyeye göre değişim göstermektedir. Kursiyerin aktivitelere katılımları kayıt altına alınmakta ve raporlamalarla kursiyerlere geri bildirim yapılmaktadır.

 • Speaking Club:

Speaking Club; kursiyerlerin yabancı öğretmen eşliğinde İngilizce konuşma becerilerini geliştirmek için uygulanan aktivite organizasyonu olarak önvarsayılır. Aynı seviyeden farklı sınıflardaki kursiyerlerin katılımıyla gerçekleşen doğal konuşma ortamıdır. Speaking Club’larda anlık, güncel konular belirlenir ve öğrenci odaklıdır. Speaking Club’larda sadece İngilizce konuşmasına izin verilir. Derslerde öğrenilmiş olan gramer kurallarının ve kelimelerin karşılıklı konuşmalarla deneyimlenmesi temel esas kabul edilir. Bire bir konuşmalarda yapılan hatalar konuşma dili kriter alınarak öğretmen tarafından düzeltilir. Karşılıklı konuşmalarla kursiyerlerin İngilizce konuşma becerilerinin gelişmesi amaçlanır. İngilizce konuşma becerilerinin gelişmesinin yanı sıra toplum içerisinde İngilizce konuşma özgüveninin oluşması gizlenmiş hedef olarak bilinir.

 • Grammer Club:

Gramer Club aktivite organizasyonu, aynı seviyedeki kursiyerlerin katılımıyla Türk Öğretmen tarafından gerçekleştirilir. Kursiyerlerin gramer konularıyla ilgili eksiklerini tamamlaması veya gramer bilgisini pekiştirmeleri esasına dayanır. Gramer Club’lar kitap takibi dışında gramer konuları baz alınarak organize edilir. Gramer konularının anlatımı esas alınmış olunsa da gramer konularına uygulama sahası yaratması Gramer Club vizyonunun kendisidir. Kursiyer öğrenmiş olduğu gramer kurallarını gerçek uygulama alanlarında deneyimlemiş olduğu kabul edilir.

 •  Workshop:

Workshop Club; kursiyerlerin önceden belirlenmiş konuyu bir çalışma grubuyla role-play ( birebire canlandırma) yapması esasına dayanır. Hazırlık aşaması konu ve çalışma metninin olgunlaştırılmasıdır ve maximum on beş dakikalık zihinsel bir süreçtir. Kursiyer odaklı olan Workshop aktivitelerinde Öğretmen gözetleyen konumundadır ve değerlendirme sonradan yapılır. Hazırlık sürecini tamamlayan çalışma gurubu role-play sunumunu yapar. Sunum tekniklerini pekiştirme, beden diliyle İngilizce uyumluluğunu sağlama, tiyatral anlatımı olgunlaştırma ve özgüven gelişimi öngörülmüş kazanımlardır.

 • Reading Club:

Reading Club, kursiyerlerin yararlanabilecekleri seviyelerine uygun kitap ve metinler kullanılarak oluşturulmuştur. Okumanın, öğrenme sürecine ve dil gelişimine katkısı göz ardı edilemeyecek düzeyde önemli olduğu bilinen bir gerçekliktir. Ayrıca kelime ve düşünsel zenginlik önemsenmesi gereken yararlarıdır. Kütüphaneden veya öğretmenlerden sürece dahil olunabilir.

 • Movie Club:Movie Club, dili sade olan popüler sinema filmleri İngilizce altyazılı olarak izlenmesi temeli üzerine oluşturulmuştur. Grup halinde izlenen film sonrasında sohbet olanağı, anlama ve anladığını tekrar ifade etme açısından eğitim sürecini destekler. Movie Club’lar en az yedi istek başvurusu olduğunda uygulanan opsiyonel bir aktivite organizasyondur.