Uluslar arası standartlarda

eğitim olanaklarının ulaşılabilir bir değer olmasına

öncülük etmek.

Eğitimin değişim olduğunun farkındalığını oluşturmak.

Toplumlar arasında iletişimde köprü olmak.

  
Başarıyı “eğitim verdiğimiz herkese,
temasta olduğumuz her kuruma ve
etkileşim içerisinde bulunduğumuz her çevreye karşı
en yüksek kurumsal davranış standartlarının benimsenmesi
olarak ifade edebilmek.
Özel eğitim kurumu olmanın 

bilinç ve sorumluluğuna sahip olmak.